Hans Melissen | auteur o.a. ‘Iedereen Rijk!’ | de vrijdagmiddag van 09/08/2019

Auteur Hans Melissen heeft een nieuw boek geschreven, namelijk 'Iedereen Rijk!'. De film die je eerst moet lezen. Jacarrino van Advertising Heroes bespreekt dit boek met deze inspirerende auteur, regisseur, eindredacteur en ondernemer.

#kennisiskracht #boekreview #reclame #iedereenrijk #socialmedia #win #podcast #livestream

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App